Fredningstider for fisk og krebsdyr i ferskvand

 Her kan du aflæse fredningstider over fisk og krebs i ferskvand.   Listen er gældende fra 01.01.2016.

 Art

Fredningstid

Bækørred

 16. november – 15. januar

Gedde

 01. april – 30. april

Hankrebs

 01. oktober – 31. marts

Havørred

farvet havørred i Bornholmske vandløb

 16. november – 15. januar

16. september – 28./29. februar

Helt og heltling

 01. november – 31. januar

Hunkrebs

 01. oktober – 31. juli

Hunskrubbe

På hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens totallængde

 

 15. februar – 14 maj

Laks

 16. november – 15. januar

Sandart

 01. maj – 31. maj

Snæbel

 Hele året

Stalling

 Hele året *

Søørred

 16. november – 15. januar

Ål

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i ferskvand 

* Fra 15. maj 2017 ændres fredningsperioden til 15. marts – 15. maj

** Det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand i perioden 16. oktober – 31. juli, begge dage inklusiv.