Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 01.01.2017.

Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

Art

Periode

Farvand

Gedde:

01. apr – 15. maj

Alle farvande

Havbars:

01. jan – 30. juni 2017*

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. I den periode er det forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område.

Havørred:
 
16. nov – 15. jan

Alle farvande (i yngledragt)**

15. sep – 28/29. feb

Vadehavet (alle) og farvandet omkr. Bornholm (i yngledragt)

Hele året

I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet

Helt:

01. nov – 31. jan
01. okt – 31. marts
01. nov – 28/29. feb

Alle farvande
Nissum Fjord
Ringkøbing + Stadil Fjord

Hummer:

Rognhummer:

01. juli – 31. aug

Hele året

Limfjorden

Limfjorden

Laks:

16. nov – 15. jan
15. sep – 28/29. feb
Hele året

Alle farvande (i yngledragt)**
Vadehavet
Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet

Snæbel

Hele året

Alle farvande

Ål:

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder***

Alle farvande

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

*I perioden fra den 01. jul – 31. dec 2017 er det i ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) i rekreativt fiskeri højst tilladt at  beholde 1 havbars pr. fisker pr. dag

** I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

*** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.