27. januar 2017

Hvad fiskes der efter?

 

 

Fiskene der kan fanges i og omkring det danske land opdeles i 2 kategorier. Saltvandsfisk og ferskvandsfisk.
I konkurrence øjemed fiskes der oftest efterfølgende arter:

Saltvandsfisk:

Havørred
Hornfisk
Torsk
Sild
Makrel

Ferskvandfisk:

Gedde
Sandart
Aborre
Skalle
Karpe
Brasen

 

Foldere

Miljø og fødevareministeriet har været så venlig at lave nogle foldere i PDF som beskriver de forskellige fisks mindstemål, kendetegn, fredningsperioder og der er samtidig billeder. Så skulle man være i tvivl ville man kunne identificerer sin fangst.

PDF filer:
Ferskvandsfisk  – Printvenlig version

Saltvandsfisk   – Printvenlig version

 

Genudsætning

Fisk under mindstemål og fisk fanget i fredningstiden skal du genudsætte hurtigst muligt – uanset om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk.

Det er bedst at genudsætte fisken ved skånsomt at fjerne krogen under vand og så lade den slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, øges risikoen for, at den mister skæl, hvilket kan medføre, at den får infektioner og evt. dør efter genudsætningen.

Man bør ikke bære en fisk i krog og line, men anvende et fangstnet. Hvis fisken skal med hjem, skal den aflives.