27. januar 2017

Saltvand

Mindstemål i saltvand

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 01.01.2016.

Her kan du se mindstemål.

Alle farvande

Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord

Skagerrak/ Kattegat

Bælterne og Østersøen

Aborre 20 cm
Havbars 42 cm 42 cm
Gedde 60 cm
Havørred 40 cm
Helt 36 cm 34 cm*
Hummer
– Rygskjoldslængde 8,7 cm 7,8 cm
– Samlet længde 22 cm 21 cm
Hvilling 27 cm 23 cm
Ising 25 cm
Jomfruhummer,fuld længde 8,5 cm 10,5 cm 13cm
Jomfruhummerhaler 4,6 cm 7,2 cm 7,2 cm
Kuller 30 cm 27 cm 27 cm
Kulmule 27 cm 30 cm 30 cm
Laks 60 cm
Lubbe 30 cm
Makrel 30 cm 20 cm
Mørksej 35 cm 30 cm 30 cm
Pighvar 30 cm
Rødspætte 27 cm 27 cm 25 cm
Rødtunge 26 cm
Sild 20 cm 18 cm
Underområde:
Skrubbe 25,5 cm 25,5 cm 22-25: 23 cm
26-28: 21 cm
29-32: 18 cm
Slethvar 30 cm
Søtunge 24 cm 24 cm 24 cm
Torsk 35 cm 30 cm 35 cm

Alle farvande

Ringkøbing Fjord, Nissum og Stadil Fjorde

Limfjorden

Roskilde Fjord og Isefjord

Gulål 40 cm 38 cm 40 cm 38 cm
Ålekvabbe 23 cm**

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

* Gælder kun Ringkøbing Fjord.

**I perioden 15. sept.- 31. jan. er drægtige ålekvabber uanset størrelse fredet.

For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.

Regnbueørred:

Regnbueørreden betragtes som en invasivart og bør under ingen omstændigheder genudsættes.

De steder hvor man møder denne art i natur vil der udelukkende være tale om undslupene fisk fra enten dambrug eller havdambrug. Under havørredens gydningsperiode trækker regnbueørreden op i diverse å-systemer og spiser æggene fra havørrederne.