27. januar 2017

Saltvand

Mindstemål i saltvand

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 01.01.2016.

Her kan du se mindstemål.

Alle farvande

Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord

Skagerrak/ Kattegat

Bælterne og Østersøen

Aborre20 cm
Havbars42 cm42 cm
Gedde60 cm
Havørred40 cm
Helt36 cm34 cm*
Hummer
– Rygskjoldslængde8,7 cm7,8 cm
– Samlet længde22 cm21 cm
Hvilling27 cm23 cm
Ising25 cm
Jomfruhummer,fuld længde8,5 cm10,5 cm13cm
Jomfruhummerhaler4,6 cm7,2 cm7,2 cm
Kuller30 cm27 cm27 cm
Kulmule27 cm30 cm30 cm
Laks60 cm
Lubbe30 cm
Makrel30 cm20 cm
Mørksej35 cm30 cm30 cm
Pighvar30 cm
Rødspætte27 cm27 cm25 cm
Rødtunge26 cm
Sild20 cm18 cm
Underområde:
Skrubbe25,5 cm25,5 cm22-25: 23 cm
26-28: 21 cm
29-32: 18 cm
Slethvar30 cm
Søtunge24 cm24 cm24 cm
Torsk35 cm30 cm35 cm

Alle farvande

Ringkøbing Fjord, Nissum og Stadil Fjorde

Limfjorden

Roskilde Fjord og Isefjord

Gulål40 cm38 cm40 cm38 cm
Ålekvabbe23 cm**

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

* Gælder kun Ringkøbing Fjord.

**I perioden 15. sept.- 31. jan. er drægtige ålekvabber uanset størrelse fredet.

For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.

Regnbueørred:

Regnbueørreden betragtes som en invasivart og bør under ingen omstændigheder genudsættes.

De steder hvor man møder denne art i natur vil der udelukkende være tale om undslupene fisk fra enten dambrug eller havdambrug. Under havørredens gydningsperiode trækker regnbueørreden op i diverse å-systemer og spiser æggene fra havørrederne.