Her kan du aflæse mindstemål.. Listen er gældende fra 01.01.2016.

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

Art Mindstemål
Bækørred 30 cm
Gedde 60 cm
Gule ål 45 cm
Havørred 40 cm
Helt 36 cm
Krebs  9 cm*
Laks 40 cm
Sandart 50 cm
Skrubbe 25,5 cm
Søørred 40 cm

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i ferskvand 

* Regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke